Dizajniramo materijal za štampu: oglase, banere, bilborde, brošure, nalepnice, vizit karte…