CREAM OF SCANDINAVIA

Svežina severa kojom diše ovaj kutak inspirisala nas je na poseban način.
Spoj romantične balkanske kaldrme i skandinavskog duha zahteva pažljivo biranje boja i fleksibilnost pri dizajniranju.CREAM of Scandinavia predstavlja jedan čist i, sa tehničke strane, izuzetno kvalitetan sajt.

Vidi sajt